Integritetspolicy för The Swedish Thing

Integritetspolicy för The Swedish Thing

Vi på The Swedish Thing värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i samband med användningen av vår hemsida och Google Analytics.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
  Vi kan samla in personuppgifter från dig när du besöker vår hemsida, som t.ex. IP-adress och webbläsarinformation. Vi använder även Google Analytics för att samla in information om din användning av vår hemsida, som t.ex. vilka sidor du besöker och hur lång tid du spenderar på varje sida.
 2. Varför samlar vi in personuppgifter?
  Vi samlar in personuppgifter för att förbättra din upplevelse av vår hemsida och för att förstå hur våra besökare interagerar med vår webbplats. Informationen som samlas in med Google Analytics används för att analysera trafiken på vår hemsida och för att förbättra användarupplevelsen.
 3. Vilka rättigheter har du?
  Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter eller att begära att behandlingen begränsas. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontakt@theswedishthing.se.
 4. Vilka är våra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter?
  Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
 5. Vilka är våra säkerhetsåtgärder?
  Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig användning, avslöjande eller åtkomst. Vi använder endast personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och vid behov av särskilda ändamål kommer vi att be om ditt samtycke.
 6. Delar vi dina personuppgifter med tredje part?
  Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke. Vi kan dock lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller som svar på en domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller en annan laglig process.
 7. Ändringar i integritetspolicyn
  Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan och uppdatera denna sida med de senaste ändringarna. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att se eventuella uppdateringar eller ändringar i vår integritetspolicy.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontakt@theswedishthing.se.